منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پدر شماره ارجاع : 13

فارسی:
پدر
لری:
بوُوهَ
توضیحات:
پدر،بَبَ لغاتی که استفاده میشود
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.