منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نگو شماره ارجاع : 1155

فارسی:
نگو
لری:
نِ
توضیحات:
“نِ”به معنی نده نیز به کار میرود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.