منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نخاع شماره ارجاع : 1135

فارسی:
نخاع
لری:
مازَ
توضیحات:
“مازِ غَدش بُرِس ” نخاع او پاره شد و یا شاید مهره کمرش. حرکت( ـــِـــ) در حرف ” ز” کلمه ی “ماز”غل
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.