منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
ناسازگاری شماره ارجاع : 1122

فارسی:
ناسازگاری
لری:
پِتِ پوري
توضیحات:
به عبارت دقیق تر انجام کاری یا پذیرش حرفی با نشان دادن ناراحتی
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.