منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
می گوید شماره ارجاع : 1114

فارسی:
می گوید
لری:
مِیَ
توضیحات:
از کلمه”مِیَ” معنی می دهد نیز برداشت می شود که در جمله معنی آن مشخص می دهد
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.