منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
می گفت شماره ارجاع : 1113

فارسی:
می گفت
لری:
مِگُت
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت (مِگُتم،مٍگُتي،مِگُت _مِگُتیم،مِگُتیت، مِگُتِن)
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.