منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
من شماره ارجاع : 1100

فارسی:
من
لری:
مِ
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت(مِ،تِ،وَ _ اِما،شِما، [وُ = وِنُ])
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.