منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
مانع شود شماره ارجاع : 1073

فارسی:
مانع شود
لری:
نیلَ
توضیحات:
نگذارد
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.