منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
مان شماره ارجاع : 1070

فارسی:
مان
لری:
کَمُ
توضیحات:
پسوند مالکیت مثال :گلکَمُ =گلمان[پسوند “ـمُ”نیز استفاده میشود]
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.