منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نعلبند شماره ارجاع : 10079

فارسی:
نعلبند
لری:
نال وند
توضیحات:
کسی که نعل را به سم اسب وصل می کند
ارسال کننده:
زندی
منطقه:
الیگودرزشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.