منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
لقمه شماره ارجاع : 10068

فارسی:
لقمه
لری:
تیکه
توضیحات:
تیکه به فارسی میشودلقمه
ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.