منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گاو نر اخته شده زمین را شخم می زند شماره ارجاع : 1003

فارسی:
گاو نر اخته شده زمین را شخم می زند
لری:
وَرزا
توضیحات:

ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.