منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
پیتسه

پیتس(فعل): آغشته شد. پیتس د خاک: خاکی شد، پیتس د خره: گلی شدنظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا