منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
پلاره

پلاره فقط معنی خوشه می دهد نه انگور، ولی امروزه بیشتر برای خوشه ی انگور بکار می رود.نظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا