منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
واس

واس تابیام .یعنی بایست تابیام
به ماشین بوگو واسته .(به ماشین بگو بایسته )نظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا