منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
هیز

این واژه شکل تغییر یافته ی “خیز” فارسی است که مشابه برخی واژه ها در آن حرف “خ” به “ه” بدل شده است. واژه “هیزاهیز” برای توصیف ورم شدید یا منتشر بخشی از بدن بکار می رود. مثال: پایاش هیزاهیز باد کرده ( پاهایش به طور شدید ورم کرده ). واژه ی پزشکی معادل آن ” ادم” (Edema) است.

برچسب‌ها:


نظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا