منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
هِیارَه

هِیارَه یعنی همیاری ، همکاری و کمک کردن . مانند اینکه یک روز کمک کسی قالی ببافی و در زمان نیاز او نیز در قالی بافی به شما کمک کندنظرات بسته شده است.

۱۳۹۸ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا