منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
شاتول

برای وقتی بخواهند پوست رسیده و سبز گردو را بگیرند ، استفاده میگردد . و میگن گردو ها را شاتول کردید .نظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا