منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تک‌‌

این لغت در زبان لری در مناطق ذکر شده رایج داره و کاربرد ان مواقعی هست که اب به صورت قطره از سقف چیکه میکند و با توجه به صدایی قطره اب که به احساس این مناطق وقتی به زمین میخورد همچین صدای در میاد البته این کلمه در اکثر گوشهای جنوب رایج هستنظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا