منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
بُوءَ

بُوءَ بُوءَ : بانگ شیون درعزای پدر یا نزدیکان ….. بَنگ بُوءَ: بانگ شیون در مرگ عزیزان …… ای بُوِ : هنگام ترس به کار می رود …بُوءَم : به فرزندان برای عرض محبت می گویندنظرات بسته شده است.

۱۳۹۸ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا