منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
افتو

این لغت در اصل افت هوی ر بوده که با گذشت سال به افتوه تبدیل شده وسپس به افتو
قابل ذکراست در لکی هوی ر معنی آفتاب میدهد .نظرات بسته شده است.

۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا