آی پی شما54.156.92.138 ارسال لغت -لغت نامه لری

 

 

نام شما
لغت لری
لغت فارسی
منطقه
توضیحات لغت

توجه:صفحه ارسال لغت ویژه اینترنت با سرعت پایین ...کلیک کنید

توجه:نمونه صحیح ارسال لغت

توجه:اگر میخواهید بیش از ده لغت ارسال کنید لطفا اول ثبت نام کنید

توجه:لغات ارسالی شما پس تایید مدیر سیستم به ثبت نهایی میرسد

فرم ثبت نام

shift+d= ـــــــــِـــــــــــ

shift+a= ــــــــــَـــــــــــ

shift+s= ــــــــــُــــــــــ