Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
برزنیدن

این کلمه معمولا برای سرخ کردن غذا بکار میرود مثلا میگو یند آوه ریز چالنگی که غذایی که دران از آب خیلی کم و روغن برای پختن گوشت استفاده میشد در کل معنی سرخ کردن میدهد.

  • : سرخ کردن با روغن
  • : به ره ز نی دن
  • : هاشم
  • : لالی خوزستان
_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید