_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تی کال

تی کال . [ت ُ ک] (اِخ ) ۞در زبان بختیاری به کسی که چشمانی رنگی (چشم قهوه ای) دارد “تی کال” می گویند.

  • : چشم رنگی(چشم قهوه ای)
  • : ti kal
  • : جوانمرد
  • : همه مناطق بختیاری و ...