_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
خدا سیت بسازه

معنی این جمله به فارسی میشود:

خدا =خدا

سیت =برایت

بسازه =بسازد

 

مفهوم این است که خداوند شما را یاری کند

  • : خدا سیت بسازه
  • : ماتینا راد
  • : ماتینا راد