_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
چَپُش ،چَپِش

بز نر یکسال به بالا، بزغاله یکساله را می گویند

  • : بز نر
  • : chaposh
  • : لر ممسنی
  • : ممسنی و بویراحمد