_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دَون

کلمه ای مشترک بین زبان لری و انگلیسی که نشاند هنده ی دخالت زبان لری در زبان های بین المللی است.نظرات بسته شده است.