_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تیتال

واژه تیتال:از واژه های اصیل می باشد که امروزه زیاد استفاده نمی لری شود،و همون واژه (شوخ)جایگزین ان شده است!

برچسب‌ها


نظرات بسته شده است.