_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
سولگ

مثال:چی بت می سولگیه زیر آوو(مثل اوردک سر میخوره زیر آب) کنایه به کسانی که وسواسن، زیاد حموم می رن و سرفه جویی نمیکنننظرات بسته شده است.