_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تاوو

مثال:د تاوو گال و راو ها روم وه ره(به خاطر سر و صدای زیاد میخوام از اینجا برم)
مثال: ای تش تاوو ناره ( این آتش قدرت ندارد)نظرات بسته شده است.