_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دلم تیچسه وری بیا و سیل

دلم تیچسه وری بیا و سیلت کٌنم

معنی به لری :  دلم برات تنگ شده بیا تا ببینمتنظرات بسته شده است.