_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
درد و بلات نینم

این واژه بیان گر شدت دوست داشتن و محبت و علاقه گوینده به شنونده می باشد و این مفهوم را در پی دارد که ارزومندم و از خدا می خواهم هیچ گاه من ناراحتی ومشکلات شما را مشاهده نکنم چرا که از شدت دوست داشت شما من تحمل ندارمنظرات بسته شده است.